Wat is inflatie en waarom renteverhoging?

In een markteconomie kan de prijs van goederen en diensten altijd veranderen. Sommige prijzen stijgen, andere dalen. Inflatie treedt op wanneer er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren. Met andere woorden: door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd minder waard.

De ECB is de centrale bank voor de euro, en het is hun opdracht om de prijzen stabiel te houden. Als de prijzen in onze economie te hard stijgen, dat wil zeggen, als de inflatie te hoog is, helpen renteverhogingen om de inflatie terug te krijgen naar ons doel van 2% op middellange termijn.

Wanneer de inflatie te hoog is doordat de vraag naar goederen en diensten groter is dan het aanbod, kunnen ze in normale omstandigheden de rente verhogen en zo de kredietverlening duurder maken . De economie koelt dan af, de inflatieverwachtingen worden getemperd en de inflatie daalt.

Als de inflatie te laag is, wat lange tijd het geval was, kunnen ze de rente verlagen. Daardoor wordt lenen goedkoper, en krijgen de vraag en de investeringen een impuls.